Kapinallisten laumavastaavaksi valittiin Saigola hahmonaan Äkräs ja samaten Riikinin avuksi päätettiin ottaa toiseksi pelivastaavaksi entinen Kapinallisten vastaava Mwjan.